Image Alt

Lessuggesties

Het ideale programma zier er als volgt uit:

– Een voorbereidende les waarin je iets vertelt over animatie en het filmprogramma introduceert. Eventueel kunnen de leerlingen voorafgaand aan de filmvertoning ook al een tekenopdracht doen.
– En kijken maar!
– Een klassengesprek aansluitend op de vertoning. Wat vonden de leerlingen van de films?
– Een filmmaker op bezoek in de klas. Nu de leerlingen iets weten over animatie en de films hebben gezien, zijn ze helemaal toe aan een kijkje in de keuken van de filmmaker.
– De creatieve opdracht. De leerlingen hebben vast leuke ideeën opgedaan door het bezoek van de filmmaker in de klas.

Voor de leerlingen zijn er leuke tekenopdrachten om vooraf of na de filmvertoning te doen. De creatieve opdracht laat de leerlingen even in de schoenen van een echte animatieregisseur staan. Zo leren ze door te kijken en te doen.

Voor de filmvertoning

1. Klassengesprek aan de hand van de volgende vragen:
– Houden de leerlingen van film?
– Welk soort films vinden ze leuk?
– Zien ze wel eens korte animatiefilms?
– Weten de leerlingen wat een animatiefilm is?
– Welke vormen van animatiefilm kennen ze al? (Tekenfilm of een film met poppen bijvoorbeeld.)

2. Vertel iets over animatie en het programma. Behandel eventueel de volgende vragen:
– Waar letten de leerlingen op als ze naar film kijken?
– Kennen de leerlingen animatiefilms met dieren?
– Wat is er speciaal aan animatiefilms met dieren? (Vaak hebben ze menselijke trekjes of bijzondere eigenschappen. In animatiefilm kan alles!)

Na de filmvertoning

1. Klassengesprek aan de hand van de volgende vragen:
– Wat vonden de leerlingen van de films?
– Welke film vonden ze het beste?
– Wat voor animatietechnieken hebben de leerlingen gezien?

De technieken en thema’s in het filmprogramma zijn op verschillende manieren te behandelen in de klas. Zo zijn er films gemaakt met tekeningen en films met poppen. Sommige films zijn in de computer gemaakt. Een enkele keer is de tekenaar aan het werk te zien of lopen de poppen in een werkelijke straat. In de film Cats & Dogs is het maken van film en/of het animeren zichtbaar. Door de films Cats & Dogs en Sabaku is ook het thema vriendschap aan te snijden. De keuzefilms Kop op en Polska Warrior zijn geworteld in de hedendaagse, multiculturele samenleving en hebben heel eigen leerzame situaties.

2. Laat de leerlingen een tekenopdracht maken en bespreek die klassikaal na. Wel even van tevoren downloaden en printen. Onderaan deze pagina staan werkbladen voor een storyboard en een karakterontwerp. De werkbladen voor de tekenopdrachten worden toegelicht onder Praktische opdrachten.

Samen met EYE Filmmuseum heeft Kaboom een lesbrief over animatie samengesteld. Die is gratis te downloaden. Daarin vind je nog meer lessuggesties en tips voor leuke opdrachten.