Privacyverklaring

Kaboom Animation Festival (Kaboom) wordt georganiseerd door KLIK Amsterdam Animation Festival en Holland Animation Film Festival. Beide organisaties kunnen worden bereikt via info@kaboomfestival.nl

 

Kaboom respecteert uw privacy en de persoonsgegevens die worden verzameld als u onze website bezoekt worden behandeld en beschermd met de grootste zorgvuldigheid. Indien u gebruik maakt van onze service voor tickets, accreditatie of filmaanmelding lees dan de betreffende privacyverklaring op de webpagina’s van de service.

Gebruik van persoonsgegevens

Kaboom verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u zelf heeft gekozen om deze aan te bieden en verwerkt deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Als u ons bijvoorbeeld vraagt om informatie over activiteiten, diensten of producten, verwerkt Kaboom uw gegevens om aan dat verzoek te kunnen voldoen. Als u een (open) sollicitatie instuurt, verwerken wij uw gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure. Kaboom kan u een enkel verzoek sturen per festivalaflevering en/of evenement, om deel te nemen aan een vrijwillig onderzoek omtrent uw ervaringen met ons festival. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief kun u ook andere post van ons ontvangen, zoals een uitnodiging voor een door ons georganiseerd evenement.

 

Kaboom deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of als dit noodzakelijk voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit noodzakelijk is om de rechten van Kaboom of van derden te beschermen

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens werden verzameld. Bepaalde gegevens kunnen worden gearchiveerd voor een langere periode, bijvoorbeeld als hier een wettelijke plicht toe bestaat. In dergelijke gevallen wordt de toegang tot deze gegevens beperkt tot de personeelsleden die met het uitvoeren van die plicht zijn belast.

 

Andere websites

Op deze website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere organisaties. Kaboom draagt geen verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die op deze websites worden verzameld en raadt u aan om de privacy verklaringen van deze websites zorgvuldig te raadplegen.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om een goede werking van de website te waarborgen en om onze website en uw bezoekerservaring te kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie over bijvoorbeeld uw surfgedrag. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics om onlineverkeer te analyseren. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies en met het verwerken van gegevens door Google. Door de instellingen van uw browser aan te passen kunt u het gebruik van bepaalde cookies weigeren en u kunt zich uitschrijven van het gebruik van Google Analytics met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, die door Google wordt aangeboden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die Kaboom van u heeft opgeslagen in te zien, aan te passen of aan te vullen en/of te verzoeken de gegevens te wissen, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over de manier waarop Kaboom met uw privacy omgaat kunt u een e-mail sturen naar info@kaboomanimation.nl

 

Klachten

Indien u klachten heeft over de manier waarop Kaboom omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan eerst contact op met ons. Bij aanhoudende klachten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen

Kaboom behoudt zich het recht voor om deze verklaring aan te passen. Ingrijpende wijzigingen worden bekend gemaakt via de website. Eerdere versies van deze verklaring worden gearchiveerd zodat u deze kunt raadplegen. Wij adviseren u regelmatig onze privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

 

Versie 1 augustus 2019